Τεχνολογικές Καινοτομίες

Η εταιρεία «Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ», προσπαθεί να καινοτομεί με τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αναβάθμισης του περιβάλλοντος με νέες τεχνολογίες έτσι ώστε οι δραστηριότητές τις να μην έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Για το λόγο αυτό έχει προβεί στην εκμετάλλευση γεώτρησης άντλησης νερού για βιομηχανική χρήση και την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7168/10/05/2010 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Π.Ι.Ν, Το αντλούμενο νερό αποθηκεύεται και χρησιμοιποιείται σε σύστημα καταπολέμησης της σκόνης, ενώ μέρος αυτού προορίζεται για χρήση στο εργοτάξιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με την υπ’ αριθμ. Φ 07/03/04/15074/1235/05 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εντάχθηκε στο επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, με νέες τεχνολογίες (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). Η επένδυση αυτή αφορούσε στο μεγαλύτερο μέρος της, σε εγκαταστάσεις συστημάτων ψεκασμού και στην επικάλυψη των μεταφορικών ταινιών του συγκροτήματος θραύσης, σε χωροθέτηση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και σε πιο σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας αδρανών υλικών.
Η εταιρεία προσπαθεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας με κατάλληλο και σύγχρονο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και με την κατασκευή φωτοβολταικού πάρκου.