Αδρανή Υλικά

Τα τελικά παραγόμενα προϊόντα της μονάδας είναι τα εξής :

 • ΧΑΛΙΚΙ Κλάσμα – 31,5 mm + 11,2 mm. (με σήμανση CE)
  Το κλάσμα αυτό είναι τελικό προϊόν (χαλίκι) το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στις οικοδομικές εργασίες όσο και στην οδοποιία και στην παραγωγή σκυροδέματος.
 • ΓΑΡΜΠΙΛΙ Κλάσμα – 5,6 mm + 11,2 mm. (με σήμανση CE)
  Το κλάσμα αυτό είναι το τελικό προϊόν με την εμπορική ονομασία «γαρμπίλι».
 • ΑΜΜΟΣ Κλάσμα 0 – 4 mm. (με σήμανση CE)
  Το κλάσμα αυτό (άμμος) είναι τελικό προϊόν για την παραγωγή σκυροδέματος.
 • ΚΡΟΚΑΛΑ Kλάσμα 22 – 40 mm
 • ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ Κλάσμα 0 – 22 mm

Το συγκρότημα θραύσης και επεξεργασίας έχει τη δυνατότητα να παράγει οποιοδήποτε κλάσμα της ζητηθεί για τις ανάγκες έργου.

Η εταιρεία ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.