Παρουσίαση - Ιστορικό

Η εταιρεία Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε ιδρύθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1989 βάση του υπ’ αριθμ. 311 εταιρικού καταστατικού.
Τα μέλη της εταιρείας είναι:

  • Μόρφης Διονύσιος Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχ/κός Ε.Δ.Ε. 2ης τάξης
  • Χαλβατζάρας Βάιος Πολιτικός Μηχανικός, Μηχ/κός Ε.Δ.Ε. 2ης τάξης
  • Μόρφη - Χαλβατζάρα Μαρία Πολιτικός Μηχανικός, Μηχ/κός Ε.Δ.Ε. 2ης τάξης
  • Μόρφης Γεώργιος Τοπογράφος, Μηχανικός Εφαρμογής

Στις 05 Αυγούστου 2011 συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία « Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» δια της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας «Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Β.Ε», βάση του υπ’ αριθμ. 3476 εταιρικού κατασταστικού. Η έδρα της εταιρίας είναι στις Ορθωνιές Ζακύνθου με γραφεία στην πόλη της Ζακύνθου επί της οδού Φιλιτά 30.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον νομό Ζακύνθου στον κατασκευαστικό τομέα (Έργα Οδοποιίας, Εξορυκτικές υπηρεσίες και Οικοδομικές Εργασίες) και στην παραγωγή και εμπορία αδρανών υλικών και ασφαλτομίγματος, συνεισφέροντας στην κάλυψη των αναγκών της ίδιας της εταιρείας και γενικότερα του νησιού της Ζακύνθου.

Καταστατικό Εταιρείας