Λατομείο Αδρανών Υλικών

Η εταιρεία «Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» έχει στην ιδιοκτησία της λατομείο αδρανών ασβεστολιθικού πετρώματος, που βρίσκεται στη θέση «Γελάδος Αριάκι» του όρους Βραχίωνα, στο Δ.Δ. Έξω χώρας του Δήμου Ζακύνθου και λειτουργεί απ’ το 1996, βάση της υπ’ αριθμ. ΤΟΠΒ/Φ.22/ΛΤ 16/34/95 άδειας εκμετάλλευσης που εκδόθηκε απ’ το Τμήμα Ορυκτού Πλούτου & Βιομηχανίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. Πρόσφατα στην εταιρεία χορηγήθηκε ανανέωση άδειας εκμετάλλευσης με αριθμό Α.Π.Δ.Α / Φ.22/ Λ.Τ 31/538-1 (22-11-2010) με αφορμή την επέκταση όμορου υφιστάμενου λατομικού χώρου, διάρκειας ισχύος 20 ετών.