Σήμανση - Διαγράμμιση

Η εταιρεία Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ αναλαμβάνει έργα σήμανσης και διαγράμμισης οδών, διαθέτοντας όλο τον κατάλληλο εξοπλισμό για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, προστατευτικών μπαρών, διαγραμμιστικό μηχάνημα κ.α.