Ιδιωτικά Έργα

Η εταιρεία Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ αναλαμβάνει ιδιωτικά έργα διαμόρφωσης προαυλίων χώρων, οδοστρωσίες, χωματουργικές εργασίες και αποχετευτικά έργα.