Μελέτη Περιβάλλοντος - Επιπτώσεις

Βασικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας «Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ», είναι η ελαχιστοποίηση της επίδρασης της δραστηριότητάς της στο ευρύτερο οικοσύστημα του νησιού και ταυτόχρονα η ομαλή οπτική διασύνδεση των εξοφλημένων εκμεταλλεύσεων με τον ευρύτερο χώρο. Η εταιρεία τηρεί και εφαρμόζει πιστά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με αριθμ. Πρωτ. 5671. που έχει εκδοθεί από το τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωροταξιακού Σχεδιασμού, της περιφέρειας Ιονίων νήσων.