Ασφαλτομίγματα

Τα παραγόμενα προϊόντα της μονάδας παραγωγής ασφαλτομιγμάτων είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για κάθε έργο.

Το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτομιγμάτων έχει τη δυνατότητα να παρασκευάσει όλους του τύπους συνθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου (σύνθεση αντιολισθηρού, Α260, Α265 κτλ).