Ανάπλαση - Αποκατάσταση Περιβάλλοντος

Η εταιρεία «Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να εξοραίσει και αποκαταστήσει τα σημεία στα οποία έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευσή τους.