Παραγωγή Ασφαλτομίγματος

Η εταιρεία Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ διαθέτει από το 1989, μονάδα ασφαλτικού συγκροτήματος (Τύπου Marini) με αρ. άδειας λειτουργίας Γ.Β/Φ14.2 / Φ.955/310/89 αορίστου χρόνου και άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων με αρ. Πρωτ. 5671, για την παραγωγή ασφαλτικών μιγμάτων. Τα ασφαλτομίγματα παρασκευάζονται στο συγκρότημα, με εν θερμώ ανάμιξη αδρανών υλικών και ασφαλτικού συνδετικού. Το εργοστάσιο παραγωγής ασφαλτομιγμάτων έχει τη δυνατότητα να παρασκευάσει όλους του τύπους συνθέσεων που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε έργου (σύνθεση αντιολισθηρού, Α260, Α265 κτλ).