Εξορυκτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ διαθέτοντας σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και έχοντας εμπειρία χρόνων στο αντικείμενο, αναλαμβάνει διάνοιξη, εξόρυξη, φόρτωση και μεταφορά υλικών. Για τις προαναφερθείσες εργασίες η εταιρεία διαθέτει διατρητικό μηχάνημα, τσάπες, φορτωτές και φορτηγά.