Συγκρότημα Θραύσης & Επεξεργασίας Αδρανών Υλικών

Η εταιρεία «Δ.ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΑΕΒΕ» έχει στην ιδιοκτησία της συγκρότημα θραύσης και επεξεργασίας αδρανών υλικών στη θέση «Σταυρός», στις Ορθωνιές Ζακύνθου, με αρ. άδειας λειτουργίας ΤΟΠΒ / Φ. 1002 / 217 (13-09-96) αορίστου χρόνου και με άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων με αριθμ. Πρωτ. 5671.